NameTotal creditRecent average creditCountry
1) xcsv50000 32,684,149 12,692.07 Japan
2) aqua@sky 262,580 4,543.00 Japan
3) MAG2v3 4,098,686 3,012.20 Japan
4) rokusou 957,683 2,618.12 Japan
5) yamabun 137,919 2,458.38 Japan
6) Mitsuru 830,257 1,978.26 Japan
7) wada@FCT@soccer 3,524,579 1,811.61 Japan
8) Nekoko_P3@anime 3,485,604 1,721.97 Japan
9) dongame64 651,235 1,546.25 Japan
10) sudnonk@siberia 20,114 1,179.76 Japan
11) myuman 354,245 174.66 Japan
12) uwakai 12,162 170.80 Japan
13) Cai0407@chem@lounge 762,322 87.60 Japan
14) cha-ge@lounge 173,628 54.28 Japan
15) kuni 260,849 40.98 Japan
16) Labili@jisaku 8,887 29.82 Japan
17) yajim 6,910 20.93 Japan
18) DDF_Raptor 2,633,220 20.38 Japan
19) TsukubaHotelTokyo 1,189 19.73 Japan
20) Subaru 4,041 15.38 Japan
Next 20


©2022 CERN