image

Team info
Description Zapraszamy do liczenia i myślenia!
Pomagamy nauce, ale nie zapominamy o koniecznej oszczędności zasobów surowcowych, energii jak i tworzeniu wartościowej kultury intelektualnej wokół obliczeń rozproszonych, dlatego, że ostatecznie zdobycze nauki zostaną wykorzystane nie w próżni społecznej, jak się komuś może naiwnie wydawać a gorzej lub lepiej w społeczeństwie o określonej kulturze intelektualnej.

Częścią tej kultury jest racjonalna (!) ekologia, która obok rozwoju nauki i techniki oraz doskonalenia systemów politycznych stanowi jeden z najważniejszych kierunków, w jakim powinna iść nasza współczesna cywilizacja. Stawką jest przetrwanie w tym sensie, w jakim zasoby cywilizacji i biologiczne otoczenie człowieka decydują o jego przetrwaniu. (Jeżeli ktoś ma odmienne zdanie, to proszę o maila ;) ).

Dlatego w obliczu powszechnej nieświadomości w kwestiach ekologii, nieświadomości prezentowanej również przez uczestników BOINC, najsensowniej jest liczyć w Poland, w zespole o profilu m.in. ekologicznym z wysokim udziałem w projekcie Climateprediction.net, w jedynym zespole, który zaleca branie pod uwagę w obliczeniach (a szczególnie w życiu codziennym) krzywej obciążenia krajowej sieci energetycznej tym samym zasadniczo odradza liczenie 24/7 jak też odradza jako wyraźnie debilne kupowanie sprzętu wyłącznie dla projektów BOINC bez względu na skutki takiej krytyki dla mniej istotnej własnej punktacji, czy pozycji.

Alternatywnie zachęcamy do tego, by zachęcać ;) nowe osoby do mądrego przyłączania się do projektów BOINC, co jest w zgodzie z zasadniczą koncepcją BOINC, jaką jest wykorzystywanie istniejących, wolnych mocy obliczeniowych do celów naukowych.

Nie liczymy wszystkiego za wszelką cenę, bo nie ścigamy się w jakimś rankingu głupoty! Aktualnie w poważnych projektach, zdecydowanie wspierana jest przez Poland fizyka (astrofizyka), klimatologia, biologia, biochemia oraz medycyna.

Link zespołowy prowadzi do strony www.ekoportal.eu, gdzie znajdziecie szereg wyważonych opinii i konkretnych informacji ekologicznych w tym o zmianach i badaniach klimatu. Miejmy nadzieję, że niejednej osobie strona ta pomoże wyjść nieco poza myślenie w kategoriach punktów i pozycji i szerzej nieco spojrzeć na różnego rodzaju decyzje - również te związane z obliczeniami rozproszonymi.

*************

Artykuły:
Artykuł o BOINC na stronie FUTUREBLOG.PL, który porównuje BOINC-a do superkomputerów i dostarcza nowych argumentów za przyłączaniem się do BOINC-a.

e-mail:boinc@wp.pl
Created 21 Sep 2004
Web site http://www.ekoportal.eu
Total credit 11,597,820
Recent average credit 8,409
Badges
Cross-project stats Free-DC
SETIBZH
BOINCstats.com
Country Poland
Type Other
Members
Founder arturg
New members in last day 0
Total members 64 (view)
Active members 3 (view)
Members with credit 38 (view)


©2023 CERN

Generated 28 Jan 2023, 14:47:21 UTC