Message boards : Team invites : Catalunya
Message board moderation

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
Profile groucho
Avatar

Send message
Joined: 1 Sep 04
Posts: 3
Credit: 25,960
RAC: 0
Message 2630 - Posted: 28 Sep 2004, 21:56:26 UTC
Last modified: 12 Nov 2004, 18:25:17 UTC

El grup Catalunya vol agrupar a tots els usuaris catalans de LHC@Home. Vine amb nosaltres, de moment som 3.

Actualitzacio (12 de novembre): ja en som 13!
ID: 2630 · Report as offensive     Reply Quote

Message boards : Team invites : Catalunya


©2024 CERN