NameTotal creditRecent average creditCountry
1) xcsv50000 37,827,470 12,821.74 Japan
2) Nekoko_P3@anime 5,640,467 2,919.32 Japan
3) MAG2v3 4,621,733 0.08 Japan
4) wada@FCT@soccer 3,936,166 82.00 Japan
5) skuramochi 3,783,688 0.08 Japan
6) DDF_Raptor 3,704,218 5,665.75 Japan
7) Prof.Korosuke@jisaku 1,834,531 0.00 Japan
8) yohei 1,679,656 0.10 Japan
9) aqua@sky 1,671,522 0.09 Japan
10) yuki 1,411,775 2.34 Japan
11) akiko 1,388,907 0.05 Japan
12) otmaskr@jisaku 1,325,091 0.09 Japan
13) Mitsuru 1,121,063 10.03 Japan
14) rokusou 1,097,718 1.42 Japan
15) makkinri 1,022,623 0.09 Japan
16) Hosei Kamata 942,462 0.09 Japan
17) daydream(white-noise) 767,362 0.05 Japan
18) Cai0407@chem@lounge 766,503 0.09 Japan
19) manmarubobon@tenki 749,652 2,927.22 Japan
20) dongame64 651,235 0.09 Japan
Next 20


©2024 CERN