NameTotal creditRecent average creditCountry
1) xcsv50000 21,602,949 2,655.02 Japan
2) skuramochi 2,963,221 154.62 Japan
3) MAG2v3 2,785,812 2,245.26 Japan
4) Nekoko_P3@anime 2,619,133 310.43 Japan
5) wada@FCT@soccer 2,507,511 27.08 Japan
6) REX 2,457,710 0.09 Japan
7) Prof.Korosuke@jisaku 1,834,531 0.00 Japan
8) akiko 1,388,076 0.10 Japan
9) otmaskr@jisaku 1,320,475 15.90 Japan
10) yuki 1,304,113 4.30 Japan
11) yohei 1,090,232 59.57 Japan
12) makkinri 997,932 1.16 Japan
13) daydream(white-noise) 767,362 0.05 Japan
14) Cai0407@chem@lounge 755,902 0.09 Japan
15) Mitsuru 562,281 0.14 Japan
16) sage 539,333 0.10 Japan
17) manmarubobon@tenki 481,335 0.09 Japan
18) YTSHJM 444,361 3.53 Japan
19) Kumakkoro 397,361 0.00 Japan
20) Satoshi 382,785 9.31 Japan
Next 20


©2020 CERN